PREČO JE VÝHODNÉ KÚPIŤ

ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ALEBO PRIAMOOHREVNÚ BATÉRIU?

 


 

ÚSPORA PEŇAZÍ

Napriek vyšším príkonom elektrických prietokových ohrievačov vody HAKL je príprava teplej úžitkovej vody pomocou nich oveľa lacnejšia ako s elektrickým zásobníkovým ohrievačom- bojlerom. Vďaka konštrukčnému riešeniu pracujú s takmer 100% účinnosťou a ohrievajú iba potrebné množstvo teplej vody.

 


 

ÚSPORA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Prietokový ohrievač nemá zabudovaný zásobník, spotreba elektrickej energie je iba pri odbere teplej vody. Ohrev sa automaticky zopína otvorením ventilu teplej vody na zmiešavacej batérii. Zohriata voda sa tak zbytočne nemusí akumulovať v zásobníku a tým nedochádza k tepelným stratám, ktoré vznikajú chladnutím zohriatej vody.

 


 

ÚSPORA VODY

Pri inštalácii prietokového ohrievača priamo k odbernému miestu, napr. na umývadlo v garáži, alebo sprchovom kúte v podkroví, dosiahnete okamžitý odber zohriatej vody bez zbytočného odpúšťania vychladnutej vody z potrubia. V kombinácii s perlátorom vody HAKL na výtokovom ramienku a úspornou sprchovou ružicou zabezpečíte výraznú úsporu vody.

 


 

ÚSPORA PRIESTORU

Malé rozmery sú veľkou prednosťou prietokových ohrievačov vody a umožňujú ich inštalovať aj na také miesta, kde by rozmerný zásobníkový ohrievač vody neprichádzal do úvahy. Spolu so špeciálnou batériou HAKL je ich možné inštalovať aj priamo na odberné miesto (drez, umývadlo, sprcha…).

 


 

ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Nie len úspora vody a energie prispieva k ochrane životného prostredia ale aj dôkladne vybraný materiál na súčiastky prietokových ohrievačov vody HAKL. Sú vyvinuté tak, aby v čo najvyššej miere spĺňali kritéria druhotnej recyklácie. Úzka spolupráca s recyklačným fondom prispieva k vysokej úspešnosti zberu elektro-odpadu.